Lees meer over de training

Medicatie Zorg voor verzorgenden

In de langdurende zorg gebruiken veel zorgvragers gedurende langere tijd verschillende medicijnen. Hierbij kan veel misgaan. Fouten kunnen voorkomen worden als zorgverleners deskundig zijn én als er een veilig medicatieproces is waarin ieders verantwoordelijkheden en taken duidelijk zijn. Ook zal beschreven moeten staan hoe je veilig kunt werken.

 

Shape

Kennis vergroot veilige omgang met medicatie

Het aantal ziekenhuisopnames door fouten met medicatie is in vijf jaar tijd met 25% gestegen naar 49.000 mensen per jaar. Dat zijn meer slachtoffers dan in Nederland jaarlijks omkomen in het verkeer.

Type scholing: online

Onderwerpen scholing

 • Verantwoordelijkheden en wet- en regelgeving
 • Farmacodynamiek en farmacokinetiek
 • Systematische en lokale toedieningsvormen
 • De 10 stappen van het meditatieproces
 • Distributiesystemen
 • Specifieke zorgsituaties
 • Veel voorkomende ziektebeelden en medicatie bij ouderen

Voorkom onnodige fouten

Vaak maken zorgverleners onnodige fouten met medicatie. Daarom is het belangrijk dat zij voldoende weten over medicijnen en toedieningswijzen. Ook moeten ze weten uit welke stappen het medicatieproces bestaat en wie voor welke stap verantwoordelijk is. Deze kennis vergroot veilige omgang met medicatie. 

De helft van de ziekenhuisopnames blijkt vermijdbaar

De helft van deze ziekenhuisopnames blijkt vermijdbaar. Het gaat met name om ouderen die schade oplopen door bijvoorbeeld verkeerde medicijnen, te hoge of te lage doseringen en bijwerkingen door reactie met andere medicijnen.

Multidisciplinair werken van belang

Met deze module willen we het belang laten inzien van multidisciplinaire samenwerking rondom medicatie en kennis vergroten bij de zorgverleners over medicatie in het algemeen de verschillende toedieningswijzen en andere relevante onderwerpen.

 • Ben je bekend met procedures van het registreren, distribueren en checken van medicijnen
 • Kun je jouw taken en verantwoordelijkheden in het medicijnproces benoemen
 • Weet je wat het doel is van de verschillende wetten 
 • Kun je beschrijven aan welke regels zorgverleners zich moeten houden met betrekking tot medicijnen
 • Kun je beschrijven wat de algemene hygiënemaatregelen zijn
 • Heb je inzicht in de basisprincipes van farmacokinetiek
 • Kun je de (ver)werking van medicijnen in het lichaam beschrijven
 • Kun je de betekenis uitleggen van dosering en therapeutisch gebied 
 • Kun je het verschil tussen lokaal en systemische toedieningsweg benoemen
 • Ken je de verschillende toedieningswijzen van medicijnen en bijbehorende werkwijze
 • Kun je de tien stappen van het medicatieproces benoemen met bijbehorende aandachtspunten benoemen:
  • Voorschrijven door de arts
  • Klaarmaken en afleveren
  • Afspraken maken met de zorgvrager
  • Uitzetten
  • Aanreiken
  • Toedienen/inname
  • Registreren en aftekenen
  • Signaleren en rapporteren
  • Evaluatie
  • Overdracht
  • Evaluatie
 • Kun je de aandachtpunten in specifieke zorgsituaties benoemen ten aanzien van:
  • Medicatie en voeding
  • Slikproblemen
  • Therapieontrouw
  • Reacties en bijwerkingen
  • Zelfzorgmedicatie
  • Polyfarmacie
  • Zonodig medicatie
  • Veelvoorkomende ziektebeelden en medicatie bij ouderen
  • Opiumwet artikelen
  • Evaluatie
  • Overdracht

Verzorgenden

 1. Voor het aanvragen van scholing stuurt u via de contactknop op deze website een bericht. Vul de verplichte invulvelden in ten behoeve van de factuur.
 2. Een bevestigingsmail met (inactieve) sleutelcode en inlog-informatie wordt u toegestuurd. In deze email vind u ook de factuur; deze graag per ommegaande betalen.
 3. Na betaling wordt de sleutelcode van de aangevraagde module(s) geactiveerd en kun je de module volgen. Je maakt daartoe jouw eigen account aan in onze digitale leeromgeving met de ontvangen sleutelcode van deze module.
 4. De module blijft vanaf het moment van inloggen met de sleutel 1 jaar voor jou toegankelijk. Ook na succesvolle afronding van deze online scholing blijft de content zichtbaar in jouw bibliotheek. De eindtoets kan dan echter niet meer opengezet worden.
 5. Na succesvolle afronding van de module ontvangt u via email een digitaal certificaat
 6. Indien van toepassing op deze module: registratie van accreditatiepunt(en) gaat automatisch mits je bij inschrijving voor deze scholing jouw BIG-nummer en/of inschrijfnummer van het kwaliteitsregister in hebt gevuld.
 7.  

Deze scholing is ontwikkeld voor verzorgenden. Het volgen van scholing alléén is vaak onvoldoende om bepaalde handelingen te mogen verrichten. Het is van belang dat je altijd voldoet aan de juiste vooropleiding (=bevoegdheid) en beschikt over de daarbij behorende kennis & vaardigheden (= bekwaam zijn).

De studieduur hangt af van jouw kennis en ervaring en hoe snel je leest en leert. Hou gemiddeld rekening met een studieduur van 8 uur voor deze scholing.

Indien V&VN accreditatie wenselijk is: accreditatiepunten voor deze e-learning kunnen dan automatisch bijgeschreven worden in het kwaliteitsregister: accreditatiepunten worden alleen verwerkt als je een geldig BIG-nummer of inschrijfnummer kwaliteitsregister invult tijdens de aanvraag voor deze scholing.

Prijs module Medicatie Zorg voor Verzorgenden: € 120,00 (exclusief BTW)
Studie-uren voor deze module: 8
Accreditatiepunten V&VN: nu niet van toepassing

Praktijkonderwijs beschikbaar op aanvraag

Meer weten over deze scholingen?

KIJK BIJ ONS SCHOLINGSAANBOD OF NEEM CONTACT OP