Lees meer over de training

Hygiënisch werken

Vanaf de COVID19 pandemie van 2020 is er veel meer aandacht gekomen voor hygiënisch werken. Maatregelen als gepaste afstand bewaren, veelvuldig handen wassen en het zo schoon mogelijk werken helpen in het voorkomen van allerlei besmettingen.

Er kunnen zich ook altijd onverwachte situaties voordoen. Zo kunnen bewoners met dementie vaak niet goed aangeven wat voor klachten ze hebben. En in de wijkzorg weet de zorgverlener vaak niet wat zij achter de voordeur aantreft.

Daar komt bij dat mensen zonder symptomen ook besmettelijk kunnen zijn. In al deze gevallen kunnen zorgmedewerkers en nu ook voor kiezen om preventief mondkapjes of andere beschermende middelen te gebruiken.

Shape

Kennis vergroot veilige omgang met medicatie

Het aantal ziekenhuisopnames door fouten met medicatie is in vijf jaar tijd met 25% gestegen naar 49.000 mensen per jaar. Dat zijn meer slachtoffers dan in Nederland jaarlijks omkomen in het verkeer.

Type scholing: online

Onderwerpen scholing

 • Introductie beschermende maatregelen & middelen
 • Handhygiëne (o.a. handen wassen en desinfecteren)
 • Hoesthygiëne (o.a. nieshygiëne)
 • Beschermende middelen (o.a. masker en kleding)
 • Combineren van persoonlijke beschermingsmiddelen 
 • Persoonlijke hygiëne
 • Sluizen, looproutes & liftgebruik
 • Ventilatie

Leefomstandigheden

Voor bewoners in verzorgingshuizen grijpen al sommige maatregelen echter diep in op de leefomstandigheden. De levensverwachting van bewoners in een zorgorganisatie is gemiddeld genomen niet hoog en elke dag telt er mee.

Goede balans tussen alle maatregelen

Daarom is het goed om steeds naar een goede balans te zoeken tussen alle maatregelen die getroffen moeten worden om ziekte te voorkomen en het welzijn van bewoners.

Multidisciplinair werken van belang

Het toepassen van de algemene voorzorgsmaatregelen, handhygiëne en dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen door medewerkers verkleint het risico op overdracht van micro-organismen naar de medewerker of via de medewerker naar de cliënt en vice versa. 

Deelnemers die deze online scholing succesvol hebben afgerond, tonen aan dat zij de getoetste theorie voldoende beheersen.  

Helpenden, verzorgenden en verpleegkundigen

 1. Voor het aanvragen van scholing stuurt u via de contactknop op deze website een bericht. Vul de verplichte invulvelden in ten behoeve van de factuur.
 2. Een bevestigingsmail met (inactieve) sleutelcode en inlog-informatie wordt u toegestuurd. In deze email vind u ook de factuur; deze graag per ommegaande betalen.
 3. Na betaling wordt de sleutelcode van de aangevraagde module(s) geactiveerd en kun je de module volgen. Je maakt daartoe jouw eigen account aan in onze digitale leeromgeving met de ontvangen sleutelcode van deze module.
 4. De module blijft vanaf het moment van inloggen met de sleutel 1 jaar voor jou toegankelijk. Ook na succesvolle afronding van deze online scholing blijft de content zichtbaar in jouw bibliotheek. De eindtoets kan dan echter niet meer opengezet worden.
 5. Na succesvolle afronding van de module ontvangt u via email een digitaal certificaat
 6. Registratie van accreditatiepunt(en) gaat automatisch mits je bij inschrijving voor deze scholing jouw BIG-nummer en/of inschrijfnummer van het kwaliteitsregister in hebt gevuld.
 7.  

Deze scholing is ontwikkeld voor helpenden, verzorgenden en verpleegkundigen. Het volgen van scholing alléén is vaak onvoldoende om bepaalde handelingen te mogen verrichten. Het is van belang dat je altijd voldoet aan de juiste vooropleiding (=bevoegdheid) en beschikt over de daarbij behorende kennis & vaardigheden (= bekwaam zijn). 

De studieduur hangt af van jouw kennis en ervaring en hoe snel je leest en leert. Hou gemiddeld rekening met een studieduur van 4 uur voor deze scholing.
Deze module is tot 02-05-2022 erkend door V&VN onder ID-nummer 409548.


Accreditatiepunten voor deze e-learning kunnen automatisch bijgeschreven worden in het kwaliteitsregister: accreditatiepunten worden alleen verwerkt als je een geldig BIG-nummer of inschrijfnummer kwaliteitsregister invult tijdens de aanvraag voor deze scholing.

Prijs module Hygiënisch Werken: € 120,00 (exclusief BTW) 
Studie-uren voor deze module: 4
Accreditatiepunten: 4 

Praktijkonderwijs beschikbaar op aanvraag