Lees meer over de training

Advanced care planning

De basis van zorgverlening

Veel kwetsbare ouderen ervaren een langere periode van achteruitgang waarbij een kleine verandering in gezondheid een flinke toename van zorgbehoefte kan betekenen. Het doel van Advance Care Planning (ACP) is komen tot passende zorg, zorg die aansluit bij wat belangrijk is in de laatste fase van het leven van de bewoner.

ACP is dus een middel om tot persoonlijke zorg te komen. Het is een proces waarbij alle zorgverleners de bewoner en hun naasten ondersteunen om in meerdere, proactieve gesprekken, zinvolle en haalbare doelen te formuleren. Passend bij de waarden en opvattingen van de bewoner en zijn gezondheidssituatie. Richtinggevend voor zowel de huidige als voor de toekomstige zorg en behandeling. De bewoner kan ook zijn wensen voor specifieke behandeling rond het levenseinde bespreken en vastleggen, voordat er mogelijk een fase komt waarin hij hierover zelf niet meer kan beslissen. Ouderen hebben recht op zelfbeschikking en zeggenschap in wat deze wensen zijn.

Shape

Type scholing: online

Onderwerpen scholing

  • Introductie advance Care Planning
  • Wat is Advance Care Planning?
  • Aanleiding tot is Advance Care Planning
  • Wie voert het ACP-gesprek?
  • Voorbereiding op het ACP-gesprek
  • Het Advance Care Planning gesprek
  • Belangrijke begrippen bij is Advance Care Planning
  • Informatie voor de bewoner, zijn naasten en zorgprofessionals

Alert zijn: "ik hoor wat u zegt"

Hiervoor is het van belang dat er een goede relatie is tussen de zorgverlener(s) en de bewoner en dat er goed geluisterd wordt. Het is feitelijk niet iets bijzonders; ACP maakt deel uit van het verzorgende of verpleegkundige beroep: men is alert op signalen en reageert hierop. ACP is een proces van vitaal belang, met name in de COVID-19-context vanwege de onvoorspelbare en snelle achteruitgang die bij sommige patiënten wordt veroorzaakt.  Hierdoor blijft er weinig tijd over om de bewoner en diens naasten te raadplegen. ACP is ook bijzonder urgent voor bewoners met dementie die mogelijk niet in staat zijn om deze beslissingen voor zichzelf te nemen.

Samenwerken, samen signalen oppakken, samen expertise ontwikkelen

ACP is bovenal een mogelijkheid om de samenwerking binnen de ketenzorg (tussen zorgmedewerkers, huisarts, specialist ouderengeneeskunde, physisian assistent en alle andere betrokken disciplines) een impuls te geven. Zorg is nu eenmaal een multidisciplinair proces waarin het doel zou moeten zijn dat eenieder genegen is een rol te spelen en gelijkwaardig samenwerkt. Ieder vanuit zijn eigen rol en expertise. We kunnen er nu voor kiezen om weg te blijven van het taakgerichte werken en steeds beter multidisciplinair te gaan samenwerken. Samen met de medisch specialist, de praktijkverpleegkundige, casemanagers en alle anderen die zorgen voor onze ouderen.

Verzorgenden en verpleegkundigen

Zodra je je hebt ingeschreven en je hebt aan de betaling voldaan, ontvang je een email met inlog gegevens voor de digitale leeromgeving en de sleutel voor deze scholing.

Je maakt jouw eigen account aan in de digitale leeromgeving en je activeert met de ontvangen sleutelcode deze module. De module blijft vanaf het moment van inloggen met de sleutel 1 jaar voor jou toegankelijk. Ook na succesvolle afronding van deze online scholing blijft de content nog zichtbaar in jouw bibliotheek. De eindtoets kan dan echter niet meer opengezet worden.

Per succesvol afgeronde module ontvang je een digitaal certificaat. Registratie van de accreditatiepunt(en) gaat automatisch mits je bij inschrijving voor deze scholing jouw BIG-nummer en/of inschrijfnummer van het kwaliteitsregister in hebt gevuld.

Deze scholing is ontwikkeld voor verzorgenden en/of verpleegkundigen. Het volgen van scholing alléén is vaak onvoldoende om bepaalde handelingen te mogen verrichten. Het is van belang dat je altijd voldoet aan de juiste vooropleiding (=bevoegdheid) en beschikt over de daarbij behorende kennis & vaardigheden (= bekwaam zijn). 

De studieduur hangt af van jouw kennis en ervaring en hoe snel je leest en leert. Hou gemiddeld rekening met een studieduur van 4 uur voor deze scholing. 

Deze scholing heeft op dit moment geen V&VN accreditatie. Indien gewenst kan deze (tegen meerprijs) aangevraagd worden.

Prijs: € 39,99 (exclusief BTW) 
Studie-uren voor deze module: circa 4

Praktijkonderwijs beschikbaar op aanvraag

Meer weten over deze scholingen?

KIJK BIJ ONS SCHOLINGSAANBOD OF NEEM CONTACT OP